Privacy

Želimo informisati korisnike u ime  Dekreta br. 196 od 30. Juna 2003 godine, da svi nama predati podaci mogu biti korišteni za procesuiranje, reklame i druge aktivnosti, naše ili naših partnera.

Podaci mogu biti procesuirani u pismenoj formi, kao magnektografski mediji, elektronski mediji i drugim načinima, podrazumijevaći pri tome da će njihova sigurnost i vjerodostojnost sigurno biti zadržani.

Koristimo Google Analytics i druge sisteme praćenja kako bismo skupljali podatke o korištenju ove stranice. Ove informacije koristimo samo kako bismo održavali i unapređivali servise i tehniku naše stranice. Sve o privatnosti Google-ovih produkta može biti pročitano da Google-ovoj početnoj stranici.